Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

LIFULL Tech Vietnam

Tại Tập Đoàn LIFULL, chúng tôi tập trung vào mọi người trên thế giới. Mọi điều chúng tôi làm là để giúp mọi CUỘC SỐNG trên thế giới được ĐẦY ĐỦ sự bình yên và hạnh phúc.

Với tầm nhìn đó, tại Việt Nam, LIFULL Tech Vietnam không ngừng nỗ lực để đóng góp tạo nên CUỘC SỐNG ĐỦ ĐẦY bằng công nghệ.

 • hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtocZ9sb7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at LIFULL Tech Vietnam

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Company Trip

 • Year End Party

 • Year End Party

 • Year End Party

 • Year End Party

 • Year End Party

 • Year End Party

 • Year End Party

 • Run to Heart Marathon

 • Run to Heart Marathon

 • Run to Heart Marathon

 • Run to Heart Marathon

 • JCCH Sport Day

 • JCCH Sport Day

 • Tết Trung Thu

 • Men's day

 • Drinking Party

 • Job Fair

 • Job Fair

 • LFTV Movie Night

 • Women's Day

 • Women's Day

 • New office

 • New office

 • New office

LIFULL Tech Vietnam 's Activities

 • Company trip - Sand, Sun and Winning fun

  Company trip - Sand, Sun and Winning fun

  Một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông - nhưng mùa được các LIFULLers mong chờ nhất lại là mùa "Company trip"Không có gì bất ngờ khi... View more
   hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZllk3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWba2Khq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZkm5uZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Run to Heart Marathon - For the Green life

  Run to Heart Marathon - For the Green life

  Trong những năm gần đây, Việt Nam đã khởi động hàng loạt các cuộc thi marathon thú vị.2023 LIFULL cũng đã ghi tên mình trong... View more
   hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZllknTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWba2Ghq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZkm5uZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Year End Party - The moment

  Year End Party - The moment

  Không biết đối với các bạn, ý nghĩa của buổi Tiệc tất niên công ty là gì? Là dịp để cùng nhau nhìn lại hoạt động của năm... View more
   hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZllkXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWba2Chq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZkm5uZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Other activeties - Happy Time

  Other activeties - Happy Time

  Tại LIFULL, các event như Women's Day, Men's Day, Drinking Party, JCCH Sport Day....được tổ chức thường xuyên như một "liều... View more
   hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZlkmnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWbammhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZkm5uZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..

Pages

hZWZl5xikm2XlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...