Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

LIFULL Tech Vietnam

Tại Tập Đoàn LIFULL, chúng tôi tập trung vào mọi người trên thế giới. Mọi điều chúng tôi làm là để giúp mọi CUỘC SỐNG trên thế giới được ĐẦY ĐỦ sự bình yên và hạnh phúc.

Với tầm nhìn đó, tại Việt Nam, LIFULL Tech Vietnam không ngừng nỗ lực để đóng góp tạo nên CUỘC SỐNG ĐỦ ĐẦY bằng công nghệ.

 • hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtocZ9sb7Cx

Company Menu

Review

LIFULL Tech Vietnam Reviews

5.0
26 Reviews
96% recommend to friends

Used to work at LIFULL Tech Vietnam?

Add Review
 • “Tôi cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi làm việc tại công ty ”

  Dung Le Thi's picture
  Admin

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Ban lãnh đạo có tâm.
  Chính sách lương, thưởng, phúc lợi tốt.
  Đồng nghiệp thân thiện, hiền lành.

  Cons

  Thử thách giải quyết vấn đề để đưa ra phương án tốt nhất.

  Advice to Senior Management

  Không có

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZbGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “ONE TEAM, ONE FAMILY ”

  Hao Le Ngoc's picture
  Bridge SE

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  - Không có sự phân cấp cứng nhắc, ai cũng vì mục tiêu chung của công ty cùng nhau phát triển
  - Quy trình tinh giản hướng đến hiệu quả công việc, công ty Nhật nhưng tiếng Anh được chú trọng là kênh giao tiếp gắn kết giữa nhân viên người Nhật, Việt, khách hàng
  - Tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết khả năng của bản thân, có cơ chế support kịp thời
  - Tạo điều kiện tốt nhất làm việc tại nhà để nhân viên hoàn thành công việc được giao. Trước khi đại dịch, đã có chế độ làm việc linh động tại nhà, đáp ứng được kỳ vọng của nhân viên cơ chế làm việc chủ động, đề cao hiệu suất công việc.
  - Công ty luôn quan tâm đến từng cá nhân không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống thông qua nhiều sự kiện, đặc biệt là trong đại dịch tần suất và mức độ được điều chỉnh liên tục là một món quà tinh vô giá của công ty đối với từng thành viên.

  Cons

  - Nhận diện thương hiệu của công ty chưa rộng rãi, làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển công ty dài hạn
  - Năng lực quản lý chưa cao, rào cản trong việc duy trì sự ổn định cũng như đón nhận những thử thách mới

  Advice to Senior Management

  - Tận dụng những thế mạnh như hình ảnh công ty mẹ, quảng bá thế mạnh đặc trưng của công ty để thu hút nguồn lực cho mục tiêu mở rộng
  - Không chỉ tuyển dụng nguồn lực mới, xây dựng lực lượng hiện tại thành lực lượng nồng cốt cả về kỹ thuật lẫn năng lực quản lý
  - Xây dựng văn hoá challenge, làm được những việc mới mẻ mang lại giá trị cho công ty

   hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZa2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Vì mọi người ”

  Anphabe User
  Công Việc Tốt

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Vui vẻ, hoà đồng

  Cons

  Luôn làm phải tìm tòi và học hỏi

  Advice to Senior Management

  Không

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZamvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện ”

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Công ty có nhiều chính sách cho nhân viên

  Cons

  Dễ mất tập trung, thiếu sự tương tác

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdjnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZaWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Lối đi riêng tạo nên sự khác biệt ”

  Phong Do's picture
  Team Leader

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Hãy tham gia với chúng tôi, rồi bạn sẽ nhận thấy được ưu điểm là gì

  Cons

  Không có quá nhiều áp lực

  Advice to Senior Management

  Nhiệm vụ của tôi là sẽ cho bạn niềm tin của khách hàng.
  Nhiệm vụ của bạn hãy xây dựng môi trường làm việc thật tốt.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZaGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Good company ”

  Nhat Do Thanh's picture
  Software Engineer

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  There are many experienced people there, good for fresher.

  Cons

  Your skill may be higher than managers evaluation

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx

Pages

hZWZmJVlmm2al5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...