Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

LIFULL Tech Vietnam

「Make every LIFE FULL.」

 • hZWYnZRhkW-bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtocZ9sb7Cx

Company Menu

Review

LIFULL Tech Vietnam Reviews

4.9
8 Reviews
88% recommend to friends

Used to work at LIFULL Tech Vietnam?

Add Review
 • “5 năm một chặng đường ”

  Xuan Dinh Diem's picture
  Software Developer

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Công ty luôn cố gắng thay đổi để mang đến những điều tốt hơn cho nhân viên.
  Ở công ty, tôi được tạo điều kiện và cơ hội để định hướng và phát triển theo định hướng của bản thân.
  Con người tại LIFULL hoà đồng, thân thiện, và tại LIFULL có rất nhiều hoạt động giúp mọi người gắn kết với nhau.

  Cons

  Công ty luôn đặt sự tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu, luôn hướng đến việc mang sản phẩm tốt nhất đến cho khách hàng.
  Ở công ty, tôi phải luôn cố gắng trau dồi và cố gắng cẩn thận trong mọi việc, để có thể mang đến kết quả tốt nhất.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Truly family ”

  Anphabe User
  QA

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  + Consider employee as most valuable asset
  + Leader always listen to member
  + Always encourage employee to study new technical knowledge (company sponsor fee for a lot of certificates )
  + Prioritize work-life balance
  + Many activities to take care of employee's life beside working
  + All employees are friendly, nice

  Cons

  + System is quite old
  + Working process is not really standardized

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZbWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Tôi cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi làm việc tại công ty ”

  Dung Le Thi's picture
  Admin

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Ban lãnh đạo có tâm.
  Chính sách lương, thưởng, phúc lợi tốt.
  Đồng nghiệp thân thiện, hiền lành.

  Cons

  Thử thách giải quyết vấn đề để đưa ra phương án tốt nhất.

  Advice to Senior Management

  Không có

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZbGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “ONE TEAM, ONE FAMILY ”

  Hao Le Ngoc's picture
  Bridge SE

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  - Không có sự phân cấp cứng nhắc, ai cũng vì mục tiêu chung của công ty cùng nhau phát triển
  - Quy trình tinh giản hướng đến hiệu quả công việc, công ty Nhật nhưng tiếng Anh được chú trọng là kênh giao tiếp gắn kết giữa nhân viên người Nhật, Việt, khách hàng
  - Tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết khả năng của bản thân, có cơ chế support kịp thời
  - Tạo điều kiện tốt nhất làm việc tại nhà để nhân viên hoàn thành công việc được giao. Trước khi đại dịch, đã có chế độ làm việc linh động tại nhà, đáp ứng được kỳ vọng của nhân viên cơ chế làm việc chủ động, đề cao hiệu suất công việc.
  - Công ty luôn quan tâm đến từng cá nhân không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống thông qua nhiều sự kiện, đặc biệt là trong đại dịch tần suất và mức độ được điều chỉnh liên tục là một món quà tinh vô giá của công ty đối với từng thành viên.

  Cons

  - Nhận diện thương hiệu của công ty chưa rộng rãi, làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển công ty dài hạn
  - Năng lực quản lý chưa cao, rào cản trong việc duy trì sự ổn định cũng như đón nhận những thử thách mới

  Advice to Senior Management

  - Tận dụng những thế mạnh như hình ảnh công ty mẹ, quảng bá thế mạnh đặc trưng của công ty để thu hút nguồn lực cho mục tiêu mở rộng
  - Không chỉ tuyển dụng nguồn lực mới, xây dựng lực lượng hiện tại thành lực lượng nồng cốt cả về kỹ thuật lẫn năng lực quản lý
  - Xây dựng văn hoá challenge, làm được những việc mới mẻ mang lại giá trị cho công ty

   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZa2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Vì mọi người ”

  Anphabe User
  Công Việc Tốt

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Vui vẻ, hoà đồng

  Cons

  Luôn làm phải tìm tòi và học hỏi

  Advice to Senior Management

  Không

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZamvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện ”

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Công ty có nhiều chính sách cho nhân viên

  Cons

  Dễ mất tập trung, thiếu sự tương tác

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdjnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZaWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Lối đi riêng tạo nên sự khác biệt ”

  Phong Do's picture
  Team Leader

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  Hãy tham gia với chúng tôi, rồi bạn sẽ nhận thấy được ưu điểm là gì

  Cons

  Không có quá nhiều áp lực

  Advice to Senior Management

  Nhiệm vụ của tôi là sẽ cho bạn niềm tin của khách hàng.
  Nhiệm vụ của bạn hãy xây dựng môi trường làm việc thật tốt.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZaGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Good company ”

  Nhat Do Thanh's picture
  Software Engineer

  I have been working at LIFULL Tech Vietnam.

  Pros

  There are many experienced people there, good for fresher.

  Cons

  Your skill may be higher than managers evaluation

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UlpdhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYnZRhkW-bmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGKZZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWamhpmJqf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
hZWYnZRhkW-bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...